Privacy

MaakJeStap is een platform van Beroepsonderwijs Utrecht. Dit is een samenwerking tussen onderwijsinstellingen: Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, MBO Amersfoort, MBO Utrecht, Grafisch Lyceum Utrecht, Marnix Academie, Nimeto en Universiteit Utrecht. Deze negen partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend op 13 oktober 2022.

Het doel van de samenwerking tussen deze partijen is te groeien naar één regionaal platform voor Leven Lang Ontwikkelen om het beschikbare talent naar de juiste plek op de arbeidsmarkt te begeleiden. Hiermee dragen partijen bij aan het doel van de Human Capital Agenda om ieders talenten optimaal te benutten en de regio Utrecht economisch en maatschappelijk sterker te maken. Om te beginnen door een online gids (MaakJeStap.nl) aan te bieden die helpt in de zoektocht naar ontwikkeling door te informeren over financiële mogelijkheden, loopbaanadvies en een overzichtelijk aanbod van cursussen, trainingen, opleidingen en coaching in de regio Utrecht.

Verwerking van gegevens

Als je de persoonlijkheidstest van MaakJeStap.nl gebruikt, dan verzamelen we gegevens van je. Het gaat in om je naam, e-mailadres en je eindresultaat. Dit doen we:

 • Zodat je via een link altijd bij je resultaatpagina kunt komen.
 • Om je te informeren en met je te communiceren via e-mail*
 • En om je ontwikkelingsmogelijkheden en tips te kunnen bieden*
  (* Mits je hier goedkeuring voor hebt gegeven)

Wij verwerken de persoonsgegevens - voor zover noodzakelijk - ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang. Dit belang is voor MaakJeStap het verrichten van activiteiten ter bevordering van leven lang ontwikkelen. Er zal altijd een zorgvuldige afweging plaatsvinden tussen de belangen van MaakJeStap en jouw belangen. We gaan heel zorgvuldig met je gegevens om en zullen deze nooit aan derden verstrekken. MaakJeStap bewaart de verzamelde gegevens voor een periode van 2 jaar.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

MaakJeStap slaat je gegevens op in haar systemen. Een selectieve groep medewerkers van de aangesloten partijen in de samenwerkingsovereenkomst hebben toegang tot deze systemen, voor zover dit voor hun functie noodzakelijk is.

Afspraken met derde partijen

MaakJeStap schakelt derde partijen in voor bepaalde werkzaamheden. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, heeft MaakJeStap de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Uitsluitend indien MaakJeStap hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Er worden geen gegevens buiten Europa gedeeld.

Omgaan met persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en MaakJeStap heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Hiertoe gebruikt MaakJeStap meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie.

Jouw rechten onder AVG

Als betrokkene kun je op grond van de AVG de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op inzage van je persoonsgegevens
 • Recht van gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op beperking van de verwerking (dataminimalisatie)
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Indien je één of meer van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen kun je een verzoek hiertoe indienen via:

Indien je deze privacyrechten wil uitoefenen of wanneer je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt Marnix Academie je graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt jouw vraag of klacht in eerste instantie tot fg@hsmarnix.nl.

Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, vragen wij je om je te legitimeren. Zo controleren wij of het verzoek door de juiste persoon is gedaan. Indien je niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

Slotopmerkingen

Deze tekst kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in deze tekst zullen via de website bekend worden gemaakt. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Deze tekst is laatst gewijzigd op juni 2023.

Cookies

MaakJeStap maakt gebruik van cookies voor zover deze noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website en om de kwaliteit of effectiviteit van de website te verbeteren.